Hoofdbanner

Het onderwijs in Nederland holt ieder jaar meer achteruit, hoor je veel deskundigen zeggen. Dat klopt als je kijkt naar de PISA-resultaten. PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen test op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Daarnaast meet PISA het welbevinden van de leerlingen. Nederland zit sinds 2018 onder het gemiddelde van de 15 gemeten EU-landen, waarbij opgemerkt dient worden dat vooral de jongens het hier niet goed doen. Hun leesvaardigheid is zo laag dat 15 % van alle leerlingen als laaggeletterd beschouwd kan worden. Hetgeen in de praktijk betekent dat ze eenvoudige handleidingen of bijsluiters niet begrijpen. Maar het welbevinden van de 15-jarigen in Nederland is dan weer het hoogst.
Kijk je echter naar de IJSO-resultaten van Nederland, dan scoren we internationaal en zeker in Europees verband al jaren hoog. De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde) voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger. Afgelopen olympiade in december 2021 waar 55 landen aan deelnamen haalden maar liefst vijf Nederlandse leerlingen een bronzen medaille. Een unieke prestatie.

Dit verschil in PISA-resultaten en IJSO-resultaten is eenvoudig te verklaren uit de manier waarop er in het algemeen in Nederland wordt lesgegeven. Minder op directe kennis gericht, meer op begrip en inzicht, waarbij de eigen creativiteit in onderzoek en meningsvorming gestimuleerd wordt. PISA meet met name directe kennis, IJSO vraagt veel meer creativiteit en zelfstandigheid van denken. Kennelijk is onze open manier van lesgeven, waarbij leerlingen de ruimte krijgen om een eigen mening te vormen en de afstand tussen docent en leerling relatief klein is, succesvol bij het toepassen van ingewikkelde vraagstukken en hapert het bij ons aan ‘het echte stampwerk’.
Vergelijk dat eens met het onderwijs in landen als België en Frankrijk. Leerlingen hebben daar weinig te zeggen, de autoriteit van de docent is haast onaantastbaar, braaf feiten uit het hoofd leren is belangrijker dan kritisch zijn. Een eigen mening wordt daar niet getolereerd. Qua kennis scoren deze landen het hoogst, qua creativiteit het laagst. In Nederland gaat het er in de klas vaak rommelig aan toe, is er veel eerder sprake van ordeproblemen, zijn leerlingen brutaler, maar tegelijk opener, kritischer en meer eigen. Ze krijgen veel meer ruimte om hun persoonlijkheid te vormen. Waarschijnlijk is dat een van de redenen waarom 15-jarigen in Nederland volgens hetzelfde PISA-onderzoek het gelukkigst van de wereld zijn.

Ons onderwijs kenmerkt zich zoals gezegd door de dynamiek in het klaslokaal. Een mooi gegeven, maar dat neemt niet weg dat de basis van taal en rekenen van 15-jarigen vaak ondermaats is. Daar valt heel wat winst te behalen. Op de basisschool zou daar veel meer aandacht aan geschonken kunnen worden. Sommige kennis moet er gewoon ingestampt worden, zoals de tafels met rekenen, het omzetten van bijvoorbeeld m2 naar cm2 (juist ja, een factor 10.000), of het goed spellen van de werkwoorden (de regels voor een d of t).
Maar ja, hoe hou je een les levend en stamp je ogenschijnlijk saaie stof er in?  Dat is het spannende van lesgeven, daar een balans in te vinden. Een ervaren en betrokken leerkracht doet dat vanuit een soort intuïtie. Die voelt aan wanneer een groep of een individuele leerling de aangereikte stof begrijpt of niet. Daar speelt ie op in. Dat kan op vele manieren. Door het stellen van vragen, door het vertellen van een anekdote of het geven van een praktijksituatie, of door tussentijdse humor zodat de leerlingen even kunnen ontspannen.

Zelf noem ik dat het ademhalen tijdens een les. Intensief luisteren en proberen de uitleg te volgen is voor de leerlingen een inademen. Afhankelijk van het niveau houdt een leerling dit kort of iets langer vol. Na pakweg 10 of 15 minuten is er een grens bereikt. De leerling zit ‘vol’. Belangrijk is dat ie even kan uitademen. De leerkracht kan hiervoor zorgen door het maken van een grapje, iets te demonsteren (iets fysieks, op het bord of via de beamer), door de klas aan het werk te zetten met zelf te maken opgaven, of door een korte pauze in te lassen. Dat de leerlingen dan even met elkaar kletsen is niet erg. Ondertussen kan de docent vragen stellen die relatief gemakkelijk te beantwoorden zijn of uitweiden met een persoonlijke anekdote. Waarna de leerkracht, zodra de klas op adem is gekomen, weer verder gaat met zijn (veelal klassikale) uitleg. Maar ook weer, niet te lang, de klas de gelegenheid gevend op tijd weer ‘uit te ademen’. Enzovoorts.

Dit levend houden van een les is essentieel voor goed onderwijs. Een ander onderdeel is de fysieke inspanning die met goed onderwijs gepaard moet gaan. Hiermee bedoel ik, spieren moeten in beweging komen zodat het lichaam wordt aangesproken. Het lichaam heeft een beter geheugen dan onze hersenen, dit is algemeen bekend. Wat jouw lichaam eenmaal kan, vergeet ie zijn hele leven niet meer. Denk aan fietsen of zwemmen, als je dat jarenlang niet doet, pas je het zo weer toe zodra dat nodig is. Vergelijk dat met woordjes uit je hoofd leren. Als je deze niet om de zoveel tijd blijft toepassen ben je al je kennis na een paar jaar kwijt.
Het beste is leerlingen de uitgelegde stof met de pen van het bord over te laten schrijven in hun schrift. Juist die fysieke inspanning zorgt ervoor dat er ‘hersensporen’ in het kinderbrein worden aangelegd.  Ikzelf spreek van weggetjes die verbreed worden tot wegen, tot er uiteindelijk brede snelwegen in het hoofd zijn aangelegd. Hoeveel sneller ga je dan van A naar B. Oftewel, hoeveel sneller snap je een ingewikkeld probleem. 
Iets begrijpen betekent ook letterlijk iets vastpakken: niet voor niets leren kinderen in vrijwel alle culturen rekenen met hun vingers. Dat geldt ook voor taal: door te schrijven prenten ze woorden in hun hoofd. Door die opnieuw samen te stellen uit afzonderlijke letters die ze aandachtig op moeten schrijven zetten ze allerlei hersengebiedjes aan het werk. Klikken met de muis of domweg copy-pasten zijn veel passievere handelingen. Kennis wordt dan oppervlakkiger in de hersens opgeslagen. Dat gebeurt ook bij alleen maar luisteren of bij het zien van een handig in elkaar gedraaide PowerPoint. Natuurlijk, voor een docent is het een groot gemak. Eenmaal gemaakt kan hij ieder jaar dezelfde PowerPoint tevoorschijn halen. Als naslagwerk kan het zijn functie hebben, als klassikale uitleg zal het weinig beklijven.

Verder, die zogenaamde 21st century skills waar veel onderwijskundigen het over hebben, hoe belangrijk zijn die? Overdreven gerichtheid hierop zorgt vaak voor gemakzucht. Informatie via internet is altijd toegankelijk. ‘Wie zich niet druk hoeft te maken dat hij iets moet onthouden, slaat kennis ook minder goed op,’ zegt wetenschapper Manfred Spitzer, schrijver van Digitale dementie - hoe wij ons verstand kapot maken. Een ontluisterend boek dat toen het in 2014 uitkwam insloeg als een bom. Hij waarschuwde voor de negatieve gevolgen van het veelvuldig gebruik van I-pads en andere digitale middelen. In zijn boek haalt hij zo’n vierhonderd wetenschappelijke onderzoeken aan. Allemaal wijzen ze in dezelfde richting: beeldschermen staan goed leren en een gezonde ontwikkeling in de weg.
Ikzelf zeg, soms kunnen computer, laptop of smartphone hun nut hebben, maar dan alleen als opzoek- of naslagwerk. Niet om standaard op of mee te werken. Het blijkt ook dat sinds Chinese kinderen veelvuldig op hun laptop de letters typen in plaats van met de hand opschrijven, hun gemeten intelligentie achteruit is gegaan. Intelligentie is ook geen vast gegeven, je kunt die ontwikkelen door oefening en volharding. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk.

Als laatste, steeds meer kinderen krijgen tegenwoordig het label dyslexie opgeplakt. Ook dit tekent onze tijd. Volgens Anna Bosman, expert in het onderzoek naar dyslexie, is er geen fysieke aanleg in de hersenen waar dyslexie aan gekoppeld kan worden, maar gewoon een gebrek aan oefening in taal tijdens de basisschoolleeftijd. Met andere woorden, dyslexie bestaat niet. De ene leerling heeft meer aanleg voor taal dan de andere. Die met een mindere aanleg moet gewoon harder en vaker oefenen om de taalvaardigheden onder controle te krijgen.
Het is de gemakzucht van leerkrachten en ouders enerzijds en de aanwezigheid van bureautjes die hier veel geld aan verdienen anderzijds, dat op dit moment 17 % van alle schoolgaande kinderen in Nederland een dyslexieverklaring hebben. Waarmee ze dus 20 % toetstijd-verlenging krijgen, met een flinke voorsprong op leeftijdgenoten die wel in tijdnood komen. Dat voelt als behoorlijk oneerlijk. Alsof ze later in hun werk ook 20 % extra tijd krijgen om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Bij elkaar genomen, er kan binnen het onderwijs in Nederland veel harder gewerkt worden, met veel meer aandacht voor de basis van taal en rekenen en sommige feiten. Maar zonder dynamiek in de klas, dat is een continue interactie tussen leerkracht en de klas, alsmede tussen de leerkracht en de individuele leerling, alsmede tussen de leerlingen onderling, zal de opgedane kennis weinig beklijven. Levend onderwijs, dat is en blijft de uitdaging, los van alle digitale ontwikkelingen. Die zijn maar bijzaak.
Elke les is anders, voor zowel docent als leerling. In het moment zelf zitten, improviseren vanuit een gedegen ondergrond, het maakt lesgeven ieder uur weer tot iets spannends en uitdagends. Lesgeven is een vak, misschien wel het mooiste en meest dankbare dat er is. 

 • 0 # Job 15-apr-2022 @20:39
  Beste Fred,

  Ik kan me erg vinden in veel van wat hier staat. Het deed me een beetje denken aan de tijd dat ik als student naar Polen ging voor een maand. Al snel bleek dat de Poolse studenten veel meer kennis hadden van biologie dan wij Nederlanders, veel meer feitenkennis. Maar toen er een praktisch onderzoek gedaan moest worden, met een behorende posteropdracht, toen stonden de Poolse studenten met open mond te kijken naar de creativiteit, manier van aanpak en gemaakte producten van onze kant. Was echt een eye-opener voor ons.

  Enthousiasme is bij ons in het lesgeven naar mijn mening essentieel. Lukt je dat niet op te wekken in een leerling en in een groep, dan is het met onze mondige jeugd erg hard werken en een moeilijke baan om goed uit te voeren.
  En ook het stukje van dyslexie vind ik erg passend. Het bestaat inderdaad niet. Dyslecten, jong en oud, hoor ik regelmatig zeggen: "Dat kan ik toch niet; wil jij dat even doen, jij bent daar toch beter in". Heel begrijpelijk, zulke opmerkingen. Want het is niet altijd leuk om iets te doen waar je minder aanleg/talent voor hebt. Ik heb wel eens gehoord dat talent niet bestaat. Dat talent ontwikkelen tijd kost; een kwestie is van meters maken. Dan word je vanzelf beter. En dan zeggen mensen dat je er talent voor hebt ;)

  Job
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
  0 # Fred 16-apr-2022 @09:35
  Ha Job,

  Een mooie toevoeging aan mijn verhaal. Vooral over hoe buitenlandse studenten tegen ons aankijken. Een medewerker aan de IJSO-wedstrijden die ik regelmatig spreek (en die de Nederlandse studenten tijdens de wedstrijden in het buitenland daar begeleidt) spreekt dezelfde ervaringen uit. In creativiteit, het doen van onderzoek, inventiviteit en de manier van samenwerken blinken de Nederlandse studenten overduidelijk uit. Daar mogen wij in onderwijsland best trots op zijn. Zo slecht doen we het niet mondiaal gezien. Dat neemt niet weg dat er aan de basis (rekenen, taal) heel wat verbeterd kan worden.
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
  0 # Margo van Stratum 14-feb-2022 @10:21
  Hoi Fred,

  Wat een prachtig uitgebreid artikel over onderwijs en lesgeven. Wat mooi dat je PISA vergelijkt met IJSO en ook de beperkingen van onderzoeken (zoals die van PISA in dit geval) aangeeft. Maar inderdaad, het geeft wel informatie.

  Mooi ook dat je verschillende aspecten van onderwijs aan de orde stelt. Zoals lezen, rekenen, 21eeuwse vaardigheden, herhalen, stampen, creativiteit, focus van leerlingen.

  Over dyslexie valt veel te zeggen. Anna Bosman doet daar goed werk. Maar ik denk dat er niet alleen sprake moet zijn van harder werken voor deze leerlingen. Het taalsysteem is een gemaakt systeem. Dat kan minder bij jou als leerling passen. Je kunt dan zeggen, dyslexie bestaat niet. Maar leerlingen waarbij het taalsysteem anders werkt dan het bedachte systeem (bijvoorbeeld afspraak is bij dubbel ll als in ballen, spreek je de a kort uit), kan dat heel lastig blijven. Als ze er dan getoetst en gewerkt wordt op basis van vooral dit taalsysteem dat ze in de weg zit, zou dat ook een kwestie kunnen zijn van op andere manieren werken in het onderwijs.

  Daarbij komt dat havo/vwo leerlingen vaak geen leesonderwijs meer krijgen vanaf heel vroeg op de basisschool. Terwijl zij ingewikkelder moeten leren lezen dan sommige anderen. Nou ja, het is dus meer complex denk ik dan Anna Bosman zegt (wat ze zegt is van belang).

  Werken voor de docent. Ja, dat doen leerlingen. Toch vind ik dat je ze dat moet afleren en ze moet leren zoeken naar hun eigen motivaties. In het echte leven zeg jij, geen toetstijdverlenging (wat ze wel kan ondersteunen als ze veel schoolwerk doen met lezen en schrijven- wanneer doe je nog een toets in je werkende leven?), maar in het echte leven is er ook geen docent meer waar je voor werkt en moet je zelf zoeken naar je motivaties. We laten leerlingen daar in het algemeen denk ik te weinig kennis mee maken.

  Tot zover voor vandaag. Heel erg dank. Nadenken over onderwijs is belangrijk en fijn!

  Groet, Margo
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
  0 # Fred 14-feb-2022 @19:59
  Dank je Margo, voor je uitgebreide commentaar. Nee, in het echte leven hebben ze geen toetstijdverlenging, maar moeten ze wel bepaalde taken binnen een bepaalde tijd af zien te krijgen. Dat bedoelde ik. Verder, dat leerlingen voor de docent werken komt door hun leeftijd. Die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (de zogenaamde intrinsieke motivatie) waar jij op doelt krijgen ze nog niet voor elkaar. De docent is vaak het voorbeeld waar ze zich aan optrekken. Of juist niet, wanneer de docent bepaalde kwaliteiten mist.
  Ja, nadenken over onderwijs is belangrijk. In de praktijk toepassen nog meer. Ik weet dat jij dat iedere dag doet. Heel mooi zo.

  Groet, Fred
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer