Hoofdbanner

Opvallend, de EU stevent af op het willen afvaardigen van een verbod op homeopathische medicijnen. Omdat wetenschappelijk is bewezen, zegt men, dat ze niet werken. Hooguit is er sprake van een placebo-effect. Je kunt net zo goed water innemen, is onder andere het argument. 

Je kunt je afvragen, wat is het probleem? Richten homeopathische medicijnen schade aan? Nee. Waarom dan toch een verbod? Omdat alleen datgene dat in de wetenschappelijke visie past op de markt mag komen? Volgens de reguliere wetenschap is alleen wat uit atomen en moleculen bestaat echt. Al het overige is bedrog. Begrippen als levenskracht, wil, innerlijk evenwicht, behoefte aan zingeving, ziel of geest, dat soort zaken bestaan niet. Dat zijn verzinsels van labiele persoonlijkheden.

Ik heb al eerder over homeopathie geschreven. Zie hier. Het is daar de levenskracht die na schudden, verdunnen, nogmaals schudden en verdunnen, en dat soms tot 10 keer toe, uit de materie wordt 'losgeweekt'. En inderdaad, er zijn dan nog nauwelijks atomen of moleculen van de oorspronkelijke werkzame stof over, dat klopt. Dus, zegt de wetenschapper, er kan geen werking meer zijn. Want de wetenschapper kan de levenskracht die overgebleven is niet waarnemen. Hij heeft daar geen instrumenten voor. Terwijl het daar juist om gaat, om die levenskracht. Die geeft de vitaliteit terug die nodig is voor het herstel van het lichaam. Die zorgt ervoor dat het lichaam weer in evenwicht komt met zichzelf.

Reguliere medicijnen worden kunstmatig in laboratoria ontwikkeld, via een proces van trial and error. Er zit geen gedachte achter, geen visie of onderliggend idee. Men gooit wat chemische stoffen bij elkaar, test dit op muizen, ratten, apen of andere dieren en ziet of het wel of niet tegen een bepaalde aandoening of ziekte werkt. Meestal levert dit niets op en gooit men de chemische stof weg. Wel honderden keren achter elkaar. Bij hoge uitzondering lijkt het effect te sorteren. Het is dan een toevalstreffer. Deze stof ontwikkelt men dan verder om het later op de markt te brengen. Echter, elke zo kunstmatig ontwikkelde medicijn heeft zijn bijwerkingen. Dat komt, het werkt weliswaar in op een speciale aandoening in het lichaam, maar is tegelijk zo eenzijdig (vanuit esoterisch oogpunt bekeken grof en ondoordacht) dat andere gedeelten van het lichaam uit evenwicht raken. Vergelijk dit met het willen uitschakelen van een vermeende terrorist in een huizencomplex. Je kunt daar een bom op gooien waardoor hij gedood wordt, maar tegelijk verwoest je andere huizen in de buurt, met misschien veel onschuldige bewoners erbij.

Homeopathische medicijnen vertonen nooit bijwerkingen. Ze zijn juist bedoeld om het evenwicht in het lichaam te herstellen. Ze blijken vooral bij dieren goed te werken. Met name bij paarden gebruikt men vaak homeopathische middelen. Het is daar een groot succes gebleken. Hoe er bij deze laatste categorie sprake kan zijn van een placebo-effect? Ja, daar mag de wetenschap zich een keer over buigen.