Hoofdbanner

Duurzame energie is in tegenwoordig. Terecht, maar af en toe lijkt het tot een hype te leiden, met alle verhitte discussies van dien. Duurzame energie vraagt om transitie, zoals dat heet. Een overgang van fossiele brandstoffen als aardgas, steenkool en benzine naar energie uit wind, zon en water(kracht).

Onze eigen TU Delft en TU Eindhoven doen elke keer mee aan de tweejaarlijkse World Solar Challenge en winnen daar geregeld de hoogste prijzen. Geweldig natuurlijk. Eigengemaakte auto's die dwars door de Australische woestijn op zonne-energie rijden, dat spreekt aan. Ze komen tot steeds betere prestaties*. Het optimisme is nu zo groot dat men denkt binnen korte tijd een gezinsauto op de markt te kunnen brengen die uitsluitend op zonne-energie rijdt. 

Jaja, denk ik dan. Levert de straling van de zon echt wel genoeg energie op om een auto vooruit te laten komen? Dit kunnen we uitrekenen.
De zonneconstante bedraagt 1368 watt per vierkante meter. Dat is een gegeven dat je overal kunt opzoeken. Het valt ook te berekenen uit het vermogen van de zon, rekening houdend met de afstand zon-aarde, middels de zogenaamde kwadratenwet. Concreet betekent het: een oppervlakte van één vierkante meter aarde krijgt elke seconde 1368 joule aan energie van de zon. 
Maar dat is in een ideale situatie als de zon recht bovenop de aarde schijnt, ongehinderd door wolken of smog. Maar in Nederland leven we op 52 graden noorderbreedte, waardoor het licht schuin invalt. Verder is het rendement ergens tussen de 30 en 50 %. Hier moeten we ook rekening mee houden. We komen dan uit op gemiddeld 400 W per vierkante meter.
Wanneer een auto een oppervlakte heeft van 6 vierkante meter, wat normaal is, ontvangt deze dus totaal 6 x 400 = 2400 W. En dan gaan we er van uit dat de zon volop schijnt, wat hier in ons kikkerlandje niet altijd het geval is.

Is 2400 watt genoeg om een auto te laten rijden? Absoluut niet. Volgens algemene gegevens uit de autobranche moet een gemiddelde auto zo'n 50 tot 90 kW aan vermogen leveren. Anders komt ie niet of nauwelijks vooruit. Dat is dus 50.000 tot 90.000 watt. Een factor 30 meer dan de zonne-energie op een zonnige dag levert. 
Conclusie: dat zal niet lukken. Men kan natuurlijk de oppervlakte met een factor 30 vermenigvuldigen. Dat worden dan wel grote auto's, met afmetingen van 2 meter breed en zo'n 90 meter lengte. Ofwel men ontwikkelt auto's met een zeer gering vermogen. Maar ja, dat schiet letterlijk en figuurlijk niet op.
Sommigen zullen zeggen: de auto's kunnen steeds opnieuw opgeladen worden aan de zogenaamde laadpalen die tegenwoordig overal geplaatst worden. Maar ook hier, hoe komen die aan hun zonne-energie? Middels vele honderden vierkante meters zonnepanelen? En die bouwen we midden in een stedelijke omgeving? 

Dus, waarop baseert men zich op om auto's in de toekomst op zonne-energie te laten rijden? Zoals bijvoorbeeld de recent opgerichte firma Light Year beweert? Wishful thinking? Nee, het is luchtfietserij. Waar kennelijk hele hordes mensen intrappen, gezien de weinige kritiek die hierover in de media verschijnt.


* Niet vermeld wordt dat de deelnemende auto's met volle batterijen aan opgeslagen elektrische energie vertrekken en tijdens het rijden zelf maar een heel klein gedeelte van hun energie uit de straling van de zon halen.