Hoofdbanner

Er was een oude kikker die al zijn leven lang in een diepe en bedompte put woonde. Op een dag kreeg hij bezoek van een kikker die aan het strand woonde. Toen de kikker in de put vroeg hoe groot de zee was, zei de bezoeker:
"De zee is gigantisch groot."
"Je bedoelt wel een kwart van mijn put?" vroeg de kikker.
"Veel groter," was het antwoord.
"Bedoel je dat de zee net zo groot is als mijn put?"
"Nog veel groter. Je kunt ze onmogelijk met elkaar vergelijken," zei de kikker van het strand.
"Dat is onmogelijk. Ik geloof je niet," zei de kikker uit de put.
Zo kwam het dat ze samen op weg gingen. Toen de kikker uit de put de uitgestrektheid van de zee zag, was dat zo'n grote schok voor hem dat zijn geest het niet kon bevatten. Hij stierf ter plekke.