Hoofdbanner

Ik ben naar binnen geweest
niemand die dat zag
pas toen ik weer buiten kwam
begroette men mij

als een vlieg, alsof ik mij
met vleugels verhief
met een enkel handgebaar
uit de wereld was weg te slaan

nee, wierp ik tegen, ik heb slechts
een ander gewaad aangetrokken
zie mijn vonkende ogen
hoor het bonken van mijn hart

iedereen schudde het hoofd
toen ik opnieuw naar binnen ging.