Hoofdbanner

Een anakoloet is een vooral in de spreektaal veel voorkomende stijlfout. Twee zinnen worden op een grammaticaal onjuiste manier aan elkaar gekoppeld. Het onderwerp verspringt, het werkwoord wordt verkeerd voortgezet, er is een gedachtesprong etc. 
Een voorbeeld: Jan maakte een wandeling en de zon scheen stralend. Bedoeld wordt: terwijl Jan een wandeling maakte, scheen de zon stralend. Maar de verbanden zijn hier uit elkaar gehaald en tegelijk in één zin gestopt. Wat ook kan is: Jan maakte een wandeling. De zon scheen stralend.

De zes jaar geleden overleden Hugo Brandt Corstius (vader van de ook van televisie bekende Aaf en Jelle) schreef onder het pseudoniem Battus het bijzonder talige boek: Opperlandse taal- & letterkunde (1981). Hierin geeft hij een definitie van een anakoloet.

"Een 'anakoloet' is de zin die niet op de juiste hoewel hij misschien aantoont dat de regels niet in alle gevallen voorzien en er eentje op te schrijven niet meevalt hoewel je ze ik tenminste voortdurend uitspreek."

Wat Opperlands is?
In hoofdstuk 0, getiteld Program, inclusief de Grondwet van Opperland, wordt dit uiteengezet:

Opperlands is Nederlands met vakantie. Opperlands is Nederlands zonder het akelige nut dat aan die taal nu eenmaal kleeft. Opperlandse woorden en Opperlandse zinnen zien er op het eerste gezicht net zo uit als Nederlandse woorden en Nederlandse zinnen. Maar Opperlands is dan ook bedoeld voor het tweede gezicht.

Dit boek (Opperlandse taal- & letterkunde) is nog altijd een hoogtepunt in de Nederlandse literatuur.