Hoofdbanner

Je hebt bepaalde momenten in je leven dat van alles lijkt samen te komen. Alsof je op een kruispunt van vele wegen staat en je niet precies weet welke kant op te gaan. Te meer omdat er zoveel mogelijkheden zijn die zich aandienen.
Je komt in nieuwe omstandigheden terecht, ontmoet nieuwe mensen, je verliest anderen wat meer uit het oog, stopt met bepaalde activiteiten, begint weer andere etc. Kortom, je kunt meer dan ooit keuzes maken.

Om inzicht te krijgen in wat zich op die momenten in jouw leven afspeelt, kun je je verdiepen in de verschillende levensfasen van de mens. Die blijken namelijk gestructureerd in de levensloop vast te liggen.
In je jeugd is dat nog het meest herkenbaar.
Met 0 jaar is er je fysieke geboorte, omstreeks je 6e / 7e jaar komt het vermogen vrij om je, enigszins los van je ouders, te ontwikkelen in een eerste oriëntatie op de wereld (je leert lezen, schrijven, rekenen, je bent kortom schoolrijp), rond je 14e jaar komen je denken en gevoelsleven plotseling veel meer vrij, met alle onzekerheden van dien (de puberteit), en rond je 21e ben je sterk en volwassen genoeg om zelfstandig de wereld in te trekken (je ik treedt zelfsturend naar buiten).
Maar de ontwikkelingen gaan daarna door, steeds herkenbaar in een cyclus van 7 jaar. Over deze 7 jaren cycli bestaat veel (antroposofische) lectuur. Zie bijvoorbeeld het goed leesbare "De levensloop van de mens" van Bernard Lievegoed.

Maar, er zijn ook andere cycli, bijvoorbeeld die van de maanknoop. Je komt dan terecht is de (esoterische) astrologie. Doe er mee wat je kunt. Neem niets letterlijk, probeer de wereld in beelden te vangen. En vooral, wees voorzichtig met interpretaties.
De maanknoop is een bepaalde kosmische constellatie ten tijde van je geboorte: een verhouding van zon, maan en aarde. De maanknoop hangt samen met je persoonlijke levensloop, door sommigen ook wel karma genoemd.
Je komt tegen wat je kennelijk moet tegenkomen, of je dat nu het leuk vindt of niet. Bepaalde omstandigheden kunnen daarbij ronduit vervelend zijn. Je kunt er lering uit trekken; motieven worden misschien zichtbaar, waardoor je in het vervolg anders met de omstandigheden omgaat of er een andere houding bij aanneemt. Het zou je wijzer en rijper kunnen maken.

Het is interessant te weten dat de kosmische constellatie die jouw maanknoop vormt verschillende keren terugkeert in je leven. Deze tijdstippen liggen voor iedereen vast.
De eerste maanknoop na je geboorte valt namelijk wanneer je 18 jaar en 7 maanden bent, de tweede evenzoveel jaren later, dus op een leeftijd van 37 jaar en 2 maanden, de derde op 55 jaar en 9 maanden, de vierde op 74 jaar en 4 maanden, de eventueel vijfde op 92 jaar en 11 maanden.
Deze momenten zijn een soort van ankerpunten in je leven. Je kunt met terugwerkende kracht nagaan wat er toen (tijdens je vorige maanknopen) in jouw leven speelde. Misschien herken je belangrijke gebeurtenissen die jouw verdere leven bepaald hebben. Let wel, naar de toekomst toe, je kunt nooit voorspellen wat er tijdens jouw komende maanknopen gaat gebeuren. De wereld en dus ook jouw leven liggen niet vast. Wel kun je, wanneer je er oog voor hebt, juist in die periodes je bewust worden van jouw strikt persoonlijke motieven.

Meestal heerst er tijdens een maanknoop een verhoogde activiteit op allerlei gebied. Je bent met van alles en nog wat bezig, je komt van alles tegen. Vaak zorgt dit voor een bepaalde chaos, juist omdat er zoveel tegelijk op je afkomt. Soms sluit je een oude periode af en begin je een nieuwe. Dit kan te maken hebben met relaties, je werkkring, je omgeving, een ontmoeting met iemand die jou tot in je diepst van je ziel raakt.
Vaak komt er gedurende een maanknoop ‘iets’ vrij, waardoor je bijvoorbeeld opeens gaat schilderen of muziek maken. Soms voel je je verlost, soms ook neem je juist in die periode nieuwe verantwoordelijke taken op je. Hectisch is zo'n periode bijna altijd.
In het beste geval ontdek je iets als een samenhang tussen al die ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen die jouw leven zo bepalen en bepaald hebben. Dat niets er zomaar vanzelf is, dat elke gebeurtenis, hoe vervelend ook, een betekenis heeft of heeft gehad. Iets als een leidraad wordt wellicht zichtbaar, een leidraad die strikt persoonlijk is en niet op anderen toepasbaar.
Die anderen zijn jouw klankbord, jouw spiegel. Aan hen kun je jezelf ontdekken.
Des te intensiever die sociale contacten, zowel positief als negatief, des te meer ontdek je wat in jou verborgen zit, wat je uitdraagt, wat je vanuit je diepste wezen wilt. Aan de ander leer je jezelf kennen. Aan jezelf herken je de ander.

Kunstenaars en andere meer innerlijke levende mensen zullen de werking van de maanknoop eerder en sterker ervaren dan mensen die sterk door de stromingen van het alledaagse leven worden meegezogen, zoals ik dat even noem. Die hebben het te druk met geld verdienen, zichzelf status verschaffen, zich handhaven in al het emotionele gewoel dat het leven soms markeert. Zie bijvoorbeeld hoe iemand als Goethe zijn tweede maanknoop ervoer. Toen hij op de dag af 37 jaar en 2 maanden oud was (tijdens zijn tweede maanknoop dus), kwam hij eindelijk in het door hem bewonderde Rome aan, tijdens zijn zogenaamde Italiaanse reis. Hij schrijft in een brief aan Charlotte von Stein: "Ik tel een tweede geboortedag, een ware wedergeboorte vanaf de dag dat ik voet zette in Rome." En in een andere brief, aan de hertog van Weimar, over dit moment: "Ik leef een nieuwe jeugd." Heel treffend zoals de levenskunstenaar Goethe dit omschrijft.

Resumerend: in de periode van een maanknoop staan je (spirituele) antennes wagenwijd open. Of je er iets mee wilt of doet, hangt van jou als ontvanger af. Niets moet, alles kan (tot op een bepaalde hoogte).